Recenze produktů

Enviro Profi - ekologické poradenství a inženýring pro firmy

V dnešní době se na ochranu životního prostředí kladou velké nároky, proto firmám právo ukládá řadu povinností, ve kterých nemusí být lehké se orientovat.
Enviroprofi - poradenství a servis v oblasti ochrany životního prostředí
Neplnění těchto zákonů ale může vést k vysokým pokutám. Abyste se vyhnuli nepříjemnostem s nedodržováním zákonů o ochraně životního prostředí, můžete využít služeb a poradenství v společnosti Enviro Profi.
 
Enviroprofi se oboru ochrany životního prostředí věnuje už 20 let. Mezi jejich zákazníky najdete firmy, které se hledají právní ochranu a poradenství v oblasti ochrany životního prostředí.  Patří mezi ně např. vybrané průmyslové a zemědělské subjekty využívající program IPPC - interogvané prevence a omezování znečištění. Dále podniky, které jsou ze zákona povinné řešit dopad své činnosti na životní prostředí - činnosti spojené s odpady a obaly, vodou, haváriemi, ovzduším a chemickými látkami.

Enviro Profi vám poskytne odborné služby v oblasti:

Enviroprofi - ISPOP plnn povinnost