Recenze produktů

Studujte perspektivní obor se zaměřením na elektromechaniku

SOU DOM studenti milují. Jako důkaz si pusťte jejich vlastní prohlášení, kde popisují, jak studium probíhá a co jim dává. Tato škola dokazuje, že i řemeslné obory můžou být prestižní a žádané.

Škola spolupracuje s prestižními firmami 

Firmy, které spolupracují se školou, (např. Murrelektronik, MD Elektronik, GES nebo Jablotron) poskytují studentům cenné zkušenosti mnoha prostředky. Zvou studenty na stáže. Organizují pro ně odborné soutěže, které je motivují do další práce a studia. A poskytují jim i zajímavé stipendijní programy po celou dobu studia.
 
Velmi se tu dbá na propojení výuky s praxí. Proto už od prvního ročníku provází studenta odborný výcvik v elektrodílnách školy. Zde se učí pracovat na moderních zařízeních a přístrojích. Ke konci studia pak studenti vykonávají odbornou praxi v různých firmách. A to třeba i v Německu.
Elektromechanik - SOU DOM

Obor, se kterým můžete pracovat po celé Evropské unii

Jedním z mnoha oborů, které škola nabízí, je i Elektromechanik pro stroje a zařízení. Jedná se o tříletý studijní obor zakončený závěrečnou zkouškou. Kromě výučního listu získá absolvent i certifikát o své kvalifikaci (Europass), platný v celé Evropské unii.  
 

Co se naučíte

Abyste všemu opravdu rozuměli a byli ve svém oboru jedničky, učí se zde pěkně zeširoka. Získáte tu obecné znalosti elektrotechniky. Seznámíte se s běžnými přístroji a zařízeními z oblasti slaboproudé elektrotechniky. Osvojíte si způsoby vyhledávání závad a jejich opravy. Naučíte se pracovat s technickými výkresy a schématy. A po dokončení školy budete mít takové dovednosti a návyky, díky kterým můžete rovnou vykonávat povolání elektromechanika.
SOU DOM - elektromechanik

Dobrá škola není jen o biflování

Středních odborných učilišť s tímto oborem jsou v naší republice desítky. Tak čím právě tohle učiliště u vás může získat plusové body? Na SOU DOMu se totiž klade velký důraz na praxi a zkušenosti z reálného provozu. Absolventi zde získávají nabídky k práci ještě před složením závěrečných zkoušek v posledním ročníku během praxe. Práci navíc dostávají i u renomovaných tuzemských a zahraničních firem.